veel
gestelde
vragen

deWasserij steunen [investeren]

Hoe kan ik investeren?

 • Je kan aandelen van wooncoop kopen of een lening geven.
 • De grote verschillen tussen beide zitten in het startbedrag dat je wil investeren (aandelen kan je vanaf € 250 kopen, leningen kunnen vanaf € 5000) en de manier waarop je wil uitstappen (kort gezegd: een lening opzeggen gaat sneller (zie verder), en de uitbetaling van dividend of rente verschilt (lening jaarlijks, aandelen bij uitstap (zie verder)
 • Op de rente van een lening betaal je roerende voorheffing, het dividend van de aandelen is fiscaal vrijgesteld (volgens de huidige wetgeving).

Wanneer kan ik mijn kapitaal als aandeelhouder terug opvragen?

 • Aandelen in wooncoop zijn een langetermijnbelegging.
 • Je geld blijf in de coöperatie tot de oplevering van de bouw (vermoedelijk eind 2023).
 • Vanaf dan kan je een aanvraag doen bij wooncoop tot terugkoop van aandelen, gehele of gedeeltelijke uitstap uit de coöperatie.
 • Je aanvraag komt aan bod op de eerst volgende Algemene Vergadering van wooncoop. Deze vindt plaats na afsluiting van het boekjaar en voor 1 juni.
 • De Algemene Vergadering beslist op basis van de totale som aan uittreders. De uitschrijving kan enkel geweigerd worden indien ze de financiële gezondheid van wooncoop in het gedrang brengt.
 • De formele uitkering vindt dus een hele tijd na de aanvraag plaats (in de 2 jaarhelft).
 • Er kunnen 6 tot 16 maanden verlopen tussen je vraag voor terugkoop en de terugbetaling.

Wanneer kan ik mijn lening terug opvragen?

 • De duur van deze achtergestelde lening is 1 jaar, deze wordt automatisch stilzwijgend verlengd.
 • De lening kan jaarlijks stopgezet worden.
 • Stopzetting moet ten laatste 6 maanden voor de verjaardag van de lening aangekondigd worden.
 • Het geleende bedrag wordt op de verjaardag terugbetaald.

Wanneer wordt de rente op de lening betaald?

 • Op een lening wordt de rente (2% bruto/jaar) jaarlijks op de vervaldag van de lening betaald.
 • Op de rente betaal je 30% roerende voorheffing, die wordt afgehouden en doorgestort door wooncoop.

Wanneer wordt het dividend op aandelen uitbetaald?

 • Het rendement op aandelen (beoogd gemiddeld rendement 2% netto/jaar) wordt gecumuleerd (waardeaangroei).
 • Bij uitstap wordt de nominale waarde van de aandelen (€ 250 per aandeel) + de waardeaangroei uitbetaald.

Ben ik zeker van mijn rendement?

 • Een belegging is nooit risicovrij.
 • Er wordt een beoogd rendement van 2% op aandelen voorgesteld.
 • De algemenen vergadering bepaalt jaarlijks de grootte van het dividend (dwz het rendement) op de aandelen.
 • Normaal is het vooropgestelde rendement haalbaar aangezien het berekend is in de woonkost van de bewoners en de projecten voor volledige bewoning staan.
 • De rente op leningen is altijd zeker.

Waar haalt wooncoop het geld om rente en dividend te betalen?

 • De rente en het dividend zijn een financiële kost voor wooncoop, die mee berekend zit in de maandelijkse woonkost van de bewoners.
 • Zo is ook de rente op bankleningen voor de projecten in de woonkost ingerekend.

Ben ik zeker dat ik mijn investering terugkrijg?

 • Een belegging is nooit risicovrij.
 • Bij een uitstap is het theoretisch mogelijk dat het kapitaal niet kan terugbetaald worden. De Raad van Bestuur dient de reden hiervan te motiveren en een voorstel te doen tot terugbetalen (bvb in schijven, een percentage van je inleg verspreid in de tijd). Je centen blijven steeds de nominale (250 euro) waarde behouden.
 • De nominale waarde zou kunnen zakken door bvb een crisis in de vastgoedmarkt, als de panden niets of plots veel minder waard zouden zijn dan bij de start. Daarvoor is wooncoop niet erg bang. Wooncoop verwerft de panden niet alleen via aandelen maar ook met bankleningen, de banken gaan bij het toekennen van een lening ook uit van een behoud van waarde van de panden.

Kan ik aandelen doorverkopen?

 • Aandelen staan op naam en blijven dus op naam.
 • Aandelen kunnen bij geheel of gedeeltelijk uittreden terug aan wooncoop verkocht worden.
 • Er kan daardoor niet gespeculeerd worden met aandelen.

Kan ik aandelen schenken?

 • Je kan aandelen kopen en op naam van iemand anders zetten.
 • Je kan een bewoner steunen door aandelen te kopen als ‘achterban’, op die manier kan de bewoner van een korting op de woonbijdrage genieten.
 • Aandelen kunnen ook in een testament opgenomen worden of bij leven aan een ander persoon overgedragen worden (zie faq’s op site wooncoop).

Voor [kandidaat]bewoners

Kan ik in de Wasserij komen wonen?

 • Momenteel zijn alle units bezet.
 • Er is een wachtlijst met kandidaat-bewoners. Je kan op de wachtlijst komen als je een mailtje stuurt naar cohousing@dewasserij.be
 • Je moet als bewonder cooperant van wooncoop zijn. Kom je een vrijgekomen unit in de Wasserij bewonen dan koop je voor minstens € 5000 wooncoop-aandelen per volwassen bewoner.

Wat kost wonen in de Wasserij?

 • Wie in de Wasserij woont betaalt een maandelijkse woonbijdrage aan wooncoop afhankelijk van de grootte van de unit.
 • De maandelijkse woonkost varieert naargelang de eigen investering of de investering van je achterban in wooncoop (korting op de maandelijkse woonbijdrage op basis van de investering).
 • De maandelijkse woonkost wordt volgens een vast berekeningssysteem van wooncoop vastgelegd voor de volledige periode dat je in de Wasserij wil wonen (de bijdrage zal in principe enkel geïndexeerd worden of varieert naargelang de wijzigingen in persoonlijke investeringen of investeringen van je achterban)
 • Kosten voor gemeenschappelijke delen en algemene woonlasten zitten mee in de woonbijdrage.
 • De prijzen van units in de Wasserij zijn marktconform.

Ik ben al aandeelhouder van wooncoop. Heeft dit effect als ik bewoner wil worden?

 • Je aandelen als investeerder kunnen omgezet worden in aandelen als bewoner en zullen dus ook in rekening gebracht worden bij de berekening van de woonkost.
 • De volgorde van de wachtlijst wordt gevolgd onafhankelijk van het bezit van aandelen.
 • Als je bewoner wordt, moet je voor minstens € 5000 euro per volwassen bewoner bezitten.

een bewoner steunen [achterban]

Wat bedoelen jullie met achterban?

 • Je bent achterban als ‘vriend’/familielid/ondersteuner van een toekomstige bewoner en/of het project. Je wil mee investeren in coöperatief wonen en je investering wordt toegewezen aan de Wasserij.
 • Je kan achterban zijn van een bewoner en haar, hem of hen ondersteunen bij hun woonplannen (via aandelen).
 • Je kan achterban zijn voor de realisatie van het hele project. Jouw investering wordt gebruikt voor de realisatie van het globale project de Wasserij (via aandelen of lening).

Hoe kan ik aangeven welk project en wie ik ondersteun?

 • Op het formulier bij aankoop van aandelen kan je aanduiden voor welk project van wooncoop (i.c. de Wasserij) je investeert.
 • Op het formulier bij aankoop van aandelen kan je ook vermelden van welke bewoner je achterban bent, welke bewoner woonkorting krijgt op basis van jouw investering

Kies ik voor aandelen of geef ik een lening?

 • Om een specifieke bewoner te steunen kies je best voor aandelen, die geven een korting op de maandelijkse woonbijdrage van de bewoner.
 • Om te investeren in de realisatie van het volledige Wasserij-project kan je aandelen kopen of een lening geven. (verschillen tussen beide systemen, zie bij FAQ's de wasserij steunen/investeren)

Wanneer kan ik aandelen kopen of de lening geven?

 • Je kan nu nog geen aandelen kopen of leningen geven.
 • Je kan nu wel een investeringsbelofte doen. Je geeft nu aan hoeveel je wil investeren, zodat wooncoop en de Wasserij zicht krijgen op de te verwachten investeringen.
 • De investeringsbelofte kan je nu invullen via de projectpagina wooncoop.be/projecten/dewasserij/
 • Op het formulier kan je aangeven wanneer je geld beschikbaar hebt om te investeren.
 • De eerste effectieve betalingen worden verwacht 14 dagen na de toekenning van de bouwvergunning (voorzien januari 2021). Dat zijn we zeker dat het project van start kan gaan en zijn de eerste betalingen ook noodzakelijk.
 • Vanaf dan kan je ook rechtstreeks aandelen kopen en leningen geven of een investeringsbelofte doen voor een investering in de toekomst.
 • We ontvangen graag je investeringsbelofte tegen 6 december 2020.

Wat is een investeringsbelofte?

 • Met een investeringsbelofte geef je aan hoeveel je wil investeren in wooncoop en de Wasserij en welke bewoner je wil steunen.
 • De investeringsbelofte is niet vrijblijvend maar een engagement.
 • De eerste betalingen worden verwacht 14 dagen na het toekennen van de bouwvergunning (voorzien in januari 2021).
 • Als je pas later geld beschikbaar hebt kan je dat ook aangeven in de investeringsbelofte.

Welk rendement heb ik als achterban?

 • Als je als achterban aandelen koopt krijg je hetzelfde rendement als gewone aandeelhouders (beoogd rendement 2%).
 • Je kan een lening afsluiten met een rente van 2% (bruto) (zie bij FAQ's de wasserij steunen/investeren).

Welk voordeel krijgt een bewoner op basis van mijn investering?

 • De bewoner waarvoor jij als achterban investeert (aandelen koopt), krijgt een korting van 1% op haar/zijn maandelijkse woonbijdrage.
 • Als achterban/aandeelhouder kan je afzien van je jaarlijks rendement en dit toekennen aan een bewoner, dan krijgt de bewoner 2% extra korting op de woonbijdrage. (Afstand van dat rendement gaat pas in vanaf het moment dat de Wasserij bewoond wordt, daarvoor behoud je je rendement)
 • Als je investeert voor het hele project is er geen individueel voordeel mogelijk, je ondersteunt geen bewoner maar de investering gaat naar het project de Wasserij.

Over de Wasserij

Wat is de verhouding tussen Fides en de Wasserij?

 • Fides is een projectontwikkelaar die het wooncomplex De Wastuin op de site wasserij Goossens/carrosserie Ludikhuyze bouwt.
 • Een deel (ca ¼) van het project van Fides wordt het cohousingproject de Wasserij.
 • De rest van het complex verkoopt Fides als appartementen/woningen.
 • Fides werkt het cohousing-deel casco af voor het cohousingproject.
 • Wooncoop wordt eigenaar van het cohousingdeel.
 • Wooncoop zorgt samen met de bewoners voor afwerking, inrichting, (duurzame) technieken etc. in het cohousingdeel de Wasserij.
 • Er blijven een aantal gemeenschappelijk delen (vooral toegangen en open ruimte) met het project De Wastuin van Fides bestaan.

Wat is de verhouding tussen Wooncoop en de Wasserij?

 • De (toekomstige) bewoners van de Wasserij kiezen voor een eigendom in de vorm van een wooncoöperatie.
 • De Wasserij gaat daarvoor in zee met de grootste wooncoöperatie in Vlaanderen wooncoop.
 • Wooncoöperatie wooncoop wordt eigenaar van het pand en de grond.
 • Wooncoop verzamelt kapitaal voor de aankoop via aandelen en leningen bij de (toekomstige) bewoners, bij particulieren en via een lening bij de bank.
 • De bewoners van het pand zijn coöperanten (aandeelhouders) van wooncoop en betalen een woonbijdrage aan de coöperatie.

Wat is wooncoop?

 • Wooncoop is een erkende coöperatie, die werkt conform de regels van het controle-orgaan bank en verzekeringswezen (FSMA)
 • Wooncoop is de grootste wooncooperatie in Vlaanderen (met ondertussen meer dan 15 panden verspreid over heel Vlaanderen en bijna 600 coöperanten/aandeelhouders.)
 • Wooncoop wil door zijn coöperatief model, wonen betaalbaar houden en speculatie op de woonmarkt tegengaan.
 • Iedereen met een plan voor een woonproject kan bij wooncoop aankloppen om via de wooncoöperatie dat plan te realiseren.
 • Coöperatieve wonen is een redelijk recent fenomeen op de Belgische woonmarkt, maar al langer ingeburgerd in bv. Scandinavische landen en Zwitserland.
 • Meer info: wooncoop.be
Nog vragen?
o.a over overlijden, successierechten, fiscaliteit, beheer van de coöperatie… klik hier