nieuws, verhalen en artikels

… over deWasserij, de buurt en zijn bewoners

Nieuwe woonvormen en collectief denken

Het innovatieve van Stramien, de architecten die het ontwerp van De Wasserij tekenden, uit zich op verschillende vlakken. Het bureau gaat uit van een realiseerbare toekomst en gelooft in het vermogen om een antwoord te bieden op de uitdagingen die ‘het wonen van morgen’ met zich mee brengt. Zo is er ook aandacht voor nieuwe woonvormen en gaat men ook het collectief denken niet uit de weg.

lees meer

thema's …

meer nieuws >

Investeren in de wasserij?

ethisch, lokaal mét rendement …
ik wil meer weten >ik wil investeren >
in samenwerking met