Nieuwe woonvormen en collectief denken

Het innovatieve van Stramien, de architecten die het ontwerp van De Wasserij tekenden, uit zich op verschillende vlakken. Het bureau gaat uit van een realiseerbare toekomst en gelooft in het vermogen om een antwoord te bieden op de uitdagingen die ‘het wonen van morgen’ met zich mee brengt. Zo is er ook aandacht voor nieuwe woonvormen en gaat men ook het collectief denken niet uit de weg.
May 2021
uit ArchiComm [Eva Goossens]
©
Stramien

Architect Xavier Avontroodt: “Het nieuwe woonproject Wastuin in Oud-Berchem is zo’n opdracht die ons op het lijf geschreven staat. Het project kiest bewust voor een heel uiteenlopend aanbod aan woonvormen. Naast het aanbod aan kleine tot middelgrote appartementen, met ook duplex familiewoningen en atelierwoningen om wonen en werken te combineren, wordt voor een deel uitgewerkt als cohousingproject [De Wasserij]. Zo’n vijfentwintig gezinnen, die er bewust voor kiezen om bepaalde leef- en ontspanningsruimtes te delen, zullen hier een onderdak vinden. Er komt bijvoorbeeld een intensief groendak met beplanting, paden en terrassen, bovenop een gemeenschappelijke groene binnenruimte met stadsnatuur.”

Waardering voor erfgoed

Stramien kijkt vooruit, maar wel met veel respect voor wat ooit was. En dit is voor woonproject De Wasserij niet anders. Avontroodt: “Op de site staat nu nog een industriële wasserij, sinds enkele jaren buiten gebruik. Alles is gestart met een grondige analyse van de erfgoedwaarde van het gebouw. Zo zal het industriële karakter van de wasserij voelbaar blijven door de restauratie van de bakstenen schouw en de herbestemming van enkele magazijnen. Bovendien worden de afbraakmaterialen waar mogelijk hergebruikt. Zo kunnen we het arduin recupereren voor de aanleg van de tuin.” 

Stramien kijkt vooruit, maar met veel respect voor wat ooit was.

Niet zomaar een tuin, trouwens. Deze ‘Wastuin’, een kolfje naar de hand van de Stramien landschapsarchitecten, moet zorgen voor groene rust, verbinding en natuurlijke verkoeling. “Het is een groene plek die bewoners en de buurt dichter bij de natuur en elkaar brengt. Bovendien is de tuin doorwaadbaar, waardoor we ook een extra maatschappelijke meerwaarde creëren. Ondanks het collectieve karakter zorgen we ook dat elke entiteit zich kan terugtrekken op zijn privé-terras. Een eigen plekje blijft dus belangrijk.”

foto ©jaagpad
Deze groene oase, onze binnenruimte, wordt gedeeld door alle bewoners en is bovendien doorwaadbaar. ©stramien

No items found.

lees meer over …

andere thema's …

to top